POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez Luxury Distribution Sp. z o.o. , ul. Łopuszanska 8402-232 Warszawa, 02-486 NIP: 5223098300, REGON: 367917659 za pośrednictwem Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.superga.pl

2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922), a od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwanego dalej „RODO”,  informuje, administratorem danych osobowych jest spółka "Luxury Distribution Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie, adres: (02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84 ).

3. Administrator danych może pozyskiwać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu oraz adres zamieszkania lub kontaktowy, ewentualnie dane firmy (Nazwa, adres, Numer NIP).

4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia, ewentualnych zwrotów czy wymiany towarów oraz realizacji  usług gwarancyjnych.

5. Ponadto  w celu założenia  konta w sklepie internetowym, co może ułatwiać dokonywanie zamówień, czy realizacji innych działań marketingowych, czy otrzymywania newslettera produktów Administratora dane osobowe będą przetwarzane za zgodą osoby podającej dane, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO.

6. Osoba podająca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, lub prawo wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji zamówienia złożonego poprzez stronę internetową.

 

9. Administrator danych może udostępniać dane podane dane osobowe wyłącznie powiązanym biznesowo spółkom w celach związanych w realizacją zakupu produktu.

10. Dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji zamówienia będą przetwarzane przez okres 3 lat, zgodnie z Kodeksem cywilnym oraz do odwołania zgody w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych za zgodą osoby podającej dane.

11. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics.

12. Informujemy, że dostęp do wskazanych danych mają jedynie uprawnione osoby. Zgromadzone dane są przechowywane na bezpiecznym serwerze i są zabezpieczone. Dane nie są przekazywane oraz sprzedawane podmiotom trzecim nie uprawionym do tego.

13. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

14. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie niezbędne są do świadczenia danej Usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług.

15. Użytkowniku pamiętaj o zasadzie – jedno konto to jedno hasło. Przestrzegamy przed stosowaniem jednakowych haseł do wielu kont.

16. W przypadku jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń w sprawie obowiązującej polityki prywatności prosimy o kontakt z naszymi działem technicznym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwanego dalej „RODO”, informuję, że Administratorem jest spółka „Luxury Distribution Sp. z o.o.”, KRS 0000690607, NIP 522-30-98-300; z siedzibą w Warszawie, adres: (02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84 ).

W celu realizacji umowy zakupu Administrator może pozyskiwać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu oraz adres dostawy lub zamieszkania.

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia, ewentualnych zwrotów, wymiany towarów oraz realizacji usług gwarancyjnych.

Dane kontaktowe i dostawy udostępnione będą firmie kurierskiej, która wykonuje dostawę zakupionego produktu.

Dane osobowe zawarte na fakturach będą udostępniane powiązanej biznesowo spółce Partners Sp. z o.o. w celach ewidencji rachunkowej i księgowej.

Ponadto dane osobowe będą mogły być przetwarzane za zgodą osoby podającej je, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu założenia konta w sklepie internetowym, co może ułatwiać dokonywanie i realizowanie zamówień oraz realizację bezpośrednich działań marketingowych. Dane pozyskane w ww. celu nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Dane osobowe są też pozyskiwane i przetwarzane za zgodą osoby podającej swoje dane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu realizacji zapytań związanych z produktami oferowanymi na stronie www.superga.pl za pomocą dedykowanych Formularzy. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne, aby udzielić odpowiedzi na zadane pytania.

Osoba podająca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji zamówienia złożonego poprzez stronę internetową.

Osoba podająca dane ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji zamówienia będą przetwarzane przez okres umożliwiający stronom możliwość dochodzenia roszczeń, a dane osobowe pozyskane w celu założenia konta będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Dane osobowe pozyskane w celu udzielenia odpowiedzi będą weryfikowane w zakresie zasadności dalszego przetwarzania po okresie 12 mies. bezczynności tej osoby na stronie.

Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W zakresie zagadnień ochrony danych osobowych można zadawać pytania elektronicznie za pośrednictwem adresu mailowego IOD@partnerspol.pl.”

 

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • - zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com.
  • - optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

4. W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa typy plików cookies „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.